بهتون پیشنهاد میکنم اگه واسه وقتتون ارزش قائل هستید و دلتون یه رمان هیجانی می خواد سمت این کتاب نرین واسه منی که با خوندن رمان دختر گمشده و دختر خوب هیجان به وجودم تزریق میشد و همش یکه میخوردم این کتاب جالب توجه نبود تنها چیز خوبش حس کردن محبت بود .