درود دوستان فرهیخته
این کتاب بسیار عالیست . البته قطعا نظر بنده درباره ی این کتاب کمی متعصبانه است چرا که من سالهاست اعتیاد به مطالعه دارم و اگر روزی کتاب نخوانم استخوان درد و پریشانی میگیرم و این کتاب بهترین کتابیست که خوانده ام . شاید این نظر به این علت باشد که شخصیت خود را در کتاب یافته ام و آنچه بر من گذشته را سالها پیش داستایفسکی بزرگوار بیان کرده . اما قول میدهم دوستانی که این کتاب را بخوانند پشیمان نشوند . در بزرگی آثار داستایفسکی عزیز همین بس که کسانی همچون نیچه که خود را از همه ی تعلقات آزاد میکنند و به قول معروف خدا را هم بنده نیستند درباره ی او میگویند که تنها کسی بوده که توانسته مطالب روانشناسی و فلسفی را به آنها بیاموزد ! دوستان ، کارهای داستایفسکی عالیست مخصوصا این شاهکار . هربار که بخوانید مطلب جدیدی از آن خواهید آموخت . خودتان را به داستان بسپارید ، بگذارید بدون تعصب درونتان با شخصیتهای آن محک زده شود ، اینگونه پس از اتمام کتاب ، خود را بیش از پیش میشناسید . درود بر کافه بوک که این کتاب را معرفی کرده . آفرین