سلام
این کتاب از انتشارات نون با نام ماشین تحریر عجیب موجود هست اگر ممکنه مقایسه ای بین ترجمه ها انجام بدین متشکرم