مطابق توضیحات از خوندن این کتاب تجربه خوبی دارم چون احساس میکنم تجربی نوشته شده و نویسنده با چالش هایی که بنده بعنوان یه فرد تازه کار درگیرشم، درگیر بوده. اما در مقابل، شخصا وقتی مطلبی میخونم ترجمه باشه یا تئوری محور، هیچی متوجه نمیشم.