سلام من این کتاب رو خوندم…
ی ماجرای تخیلی بسیار شیرین همراه با مباحث فلسفی
وقتی که این کتاب رو میخونین وارد ی دنیای خیالی میشین.. دنیایی که واقعیت ماست و از اون بی خبریم.