کتاب را مطالعه کرده ام … بسیاار دلنشین و زیبا بود …با اورهان پاموک و قلمش به واسطه این‌کتاب آشنا شدم …. سپاس