این که کتابو از نشر ماهابه و ترجمه نجمه برومندی گرفتم و خوندم، ترجمه خوبی بود در مورد داستانم بگم واقعا داستان جالبی بود … به پای قلعه حیوانات نمیرسه ولی خب از خوندش لذت میبرید پیشنهاد میکنم بخونید