از ده نمره پنج میگیره به نظرم.مستند اززندگی این دو شخصیت عارف نیست،می تونست اسم شخصیت های داستان هرکسی باشه جز مولانا وشمس.حکایت زندگی اللا اونقد سطحی وبی پایه بوده که قابل درک نیست دقیقا مثل دخترای نوجوون عمل کرده،و از رو نوشته ها عاشق شده ورفته.فکر می کنم اگه تو سن ۱۸ سالگیم اینو میخوندم خیلی برام جذاب بود
اما گذشته از همه ی اینها بعضی از اون قوانین چهل گانه اش ،مرورش خوب بود.که البته خیلی هاشو میشه تو کتاب تعالیم دین های دیگه هم دید فقط مال اسلام وتصوف نیست.یه جورایی یاد کتابای پائلو کوئلیو افتادم.