عاشقان کتاب های جنایی و کارآگاهی بعد از خوندن اولین کتاب رولینگ در این حوزه سراغ بعدی ها هم خواهند رفت!
اگر بشه آگاتا کریستی رو اعجوبه ی این نوع نثر دونست رولینگ قطعا در زمینه ی ساختار جنایی و حتی نکات تیره ی داستان و کشف اون ها حرفی برای گفتن نداره ولی قطعا شخصیت کارآگاه کتاب نه در سطح پوآرو بلکه به عنوان یک شخصیت مستقل آدم رو جذب میکنه (دوستان میدونن که دلیل شهرت آگاتا کریستی خلق دو شخصیت خانم مارپل و پوآرو است، اما اونایی که همه ی کتاب های آگاتا رو خونده باشن میدونن، که تعدادی شخصیت دیگه هم در سایر کتاب های آگاتا هستن که بعد از مدتی به علت ضعفشون و جذب نشدن مخاطب از دایره ی رمان های آگاتا حذف شدند)
که عنصر مهمی در جذب مخاطب های کتاب های جنایی است.
کتاب با وجود حجیم بودن، سریع پیش میره و دلیلش نثر رولینگ در ایجاد لحظات کوچیکه و همین طور ترجمه ی خوب کتاب.
از بین سری جدید کتاب های رولینگ من این کتاب که اولین محسوب میشه رو بیشتر ترجیح میدم.