یکی از بهترین کتابایی که خوندم … مونولوگ های قیس بسیار دوست داشتنی بود : )