من اینو سالها قبل خوندم یادمه یه بار هم تو تلویزیون نمایشش و نشون دادن خیلی تاثیر گذاره با اینکه سالها قبل خوندم اما هنوز همه جزییاتش تو ذهنمه
خوندنش و توصیه میکنم خیلی خوب نشون میده نتیجه خشم و کینه و نفرتو.