واقعا کتاب خیلی عالی و پر کششی بود. هر لحظش پر از هیجان بود اصلا دوست نداشتم زمین بزارمش به عشق همین کتاب از سرکار میومدم