کتاب رو خوندم.اوایلش خیلی برام جذاب بود و با خوندنش هیجان زده میشدم و با شخصیت ها همذات پنداری میکردم و خوشم اومده بود ولی هر چی بیشتر جلو میرفت روابط و صحبت های کاراکترهای داستان خیلی سطحی و غیر واقعی به نظرم جلوه میکرد و روی مخ میرفت.بعضی جاها دیالوگ های قشنگی بینشون رد و بدل میشد.در کل به نظرم ارزش یه بار خوندن رو داره نه بیشتر.