واقعا کتاب تاثیر گذار و خوبی بود. قدرت این رو دارد که مسیر زندگی خیلیا رو عوض کنه و به اون سمتی که درسته و علاقه هست ببره