کتاب انگیزه

کتاب انگیزه

کتاب انگیزه راهکاری نو برای خلق دنیایی نو، اثر دانیل اچ پینک. با ترجمه مرجان فرجی که از سوی انتشارات لیوسا منتشر شده است. تحصیلات رسمی…

کتاب روانشناسی عزت نفس

کتاب روانشناسی عزت نفس

کتاب روانشناسی عزت نفس  از مجموعه روانشناسی کاربردی است و به موضوع مهم عزت نفس اشاره دارد. ن ویسنده این کتاب ناتانیل براندن است و برگردان…