رفتار درمانی دیالکتیکی

رفتار درمانی دیالکتیکی

کتاب تربیت فرزندی که هیجانات شدید دارد با عنوان فرعی: مهارت‌های رفتاری گفتمانی برای کمک به کنترل طغیان‌های هیجانی و رفتارهای پرخاشگرانه فرزند شما، یک...
چرا کتاب بخوانیم؟

چرا کتاب بخوانیم؟

می‌گویند جامعه‌ای که کتاب زیاد می‌خواند و سرانه‌ی مطالعه‌ی بالایی دارد، جامعه‌ی عاقل‌تر و با فرهنگ‌تری است. اما چرا؟ مگر کتاب چه چیزی دارد که...
عکس خوانی ذهنی

عکس خوانی ذهنی

اطلاعات کلی کتاب عکس خوانی ذهنی به شکل زیر است: اولین کتاب با موضوع عکس خوانی ذهنی بالاخره آماده شد که این کتاب ترجمه نیست...
3653