سلام خدمت شما و سایت خوبتان. تنها نویسنده و فیلسوفی که من رو واقعا جذب آثار و شخصیت خود کرد، حکیم البر کامو بود که ۸۰ سال بعد از فوت ایشان هنوز هم نامش و یادش باقی مانده است و خواهد ماند. توصیه میکنم آثار او را مطالعه کنید که واقعا به جهان بینی شما کمک خواهد کرد.