با ذوق اومدم این‌جا که نظر بقیه رو درمورد این رمان فوق‌العاده بخونم دیدم کسی نظر نداده واقعا ناراحت شدم. توضیحات کافه‌بوک خیلی کامله و نیازی به توضیح بیش‌تر نیست. کتاب رو خیلی زیاد دوست داشتم چون در پنجاه صفحه‌ی آخر مرتب غافل‌گیرم می‌کرد، حتی یه حدس هم نمی‌تونستم بزنم و همین باعث هیجان بیش‌تر می‌شد. بماند کە جدای از داستان هیجان‌انگیز و یکمی دلهره‌آورش، دیالوگای افراد هم بسیار قابل‌تامل بودند. برای من کتاب خاصی بود.