چند روز پیش داشتم به همسرم میگفتم بهترین لحظات هر روزم آخر شب و وقتیه که در سکوت و آرامش کتاب میخونم 🙂