کتابی که در یک شب میخوانید و یک عمر به یادتان خواهد ماند رمانی کوتاه و بی نهایت فضاساز که قریب به هشتاد صفحه هست اما ساعت می توان در تفسیر آن نوشت نمیخواهم اثر را بزرگ کنم اگر چه که هست اما نکته چیزی است که تولستوی رو آن دست گذاشته که در زندگی هر انسانی از هر قشری جایگاه خاص خود را دارد…پیشنهاد می کنم در یک شب زمستان قهوه ای درست کنید و بخوانید و لذت ببرید