مرسی از معرفی کاملتون. کلی ترغیب شدم کتاب رو بخونم🌻