به نظر من که درست می گفت اصول جامعه باید بر پایه درستی بنا بشه. کاش امثال افلاطون تو این جامعه رشد بیشتری داشته باشند .البته من محاکمه سقراط رو هم خوندم خیلی خیلی عالی بود .هم سقراط و هم افلاطون به معنای واقعی خدا رو شناختند .در پناه حق موید باشید