انتشارات متخصصان

اندیشه و آرا زیگموند فروید

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

از آنجا که انجمن بین‌المللی روانکاوی در ایران شعبه ندارد و روانکاوی به صورت سازمان یافته توسط سازمان خاصی در ایران آموزش داده نمی‌شود، علاقه‌­مندان به روانکاوی دچار سردرگمی می‌شوند. همچنین با وجود ترجمه‌های متعدد از آثار فروید در بازار، فقط تعداد اندکی از آن‌ها خوانا و واضح هستند و عموماً ترجمه‌های پیچیده‌ای دارند که فهم آن برای خواننده تقریباً ناممکن است. با توجه به اینکه فهم روانکاوی معاصر، نیازمند درک اندیشه فروید است، دکتر گیتی زارعی در کتاب اندیشه و آرا زیگموند فروید تلاش کرده است تصور جامعی از آثار فروید را مورد پوشش قرار دهد.

همچنین با وجود پیچیدگی اندیشه فروید، در کتاب اندیشه و آرا زیگموند فروید سعی شده است همه‌چیر به طور روشن توصیف شود؛ البته از مثال‌های خلاقانه فروید هم برای درک مفاهیم استفاده شده است. تمرکز کتاب اندیشه و آرا زیگموند فروید بر تاریخچه فکری و تشریح مفاهیمی است که فروید به روانکاوی بخشیده است، به موارد جزئی این تکامل می‌پردازد.

کتاب اندیشه و آرا زیگموند فروید

کتاب با فصل هیستری و کشف روان کاوی، تأویل رؤیا، تأویل ناهشیار و تشریح میل جنسی در کودکی شروع می‌شود و در ادامه هفت شرح‌حال بالینی فروید (دورا، گرادیوا، هانس کوچولو، موش مرد، لئوناردو، شربر و گرگ مرد)، روان‌شناسی عشق، تکنیک‌‌های روانکاوی، توتم و تابو، نارسیسیسم، مقالات فراروان‌شناسی، خاستگاه انحرافات جنسی، غریب آشنا، فراسوی اصل لذت، نظریه ساختاری فروید مورد بررسی قرار می‌گیرند و در نهایت جستارهایی در باب چند اختلال روانی (وسواس، مازوخیسم، اضطراب و اسکیزوفرنی)، مذهب و تمدن، مقالات دوپارگی ایگو می‌آید و در فصل انتهایی، سرنوشت مفاهیم فرویدی، پس از فروید مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

این کتاب خلاصه‌ای جامع از آثار و اندیشه فروید با بیانی ساده و قابل فهم است که مطالعه آن به روانشناسان، روانپزشکان و علاقمندان به روانکاوی توصیه می‌شود.

مشخصات کتاب
  • اندیشه و آرا زیگموند فروید
  • مبانی و تکنیک های روان کاوی کلاسیک
  • مولف: دکترگیتی زارعی
  • ناشر: انتشارات ساوالان
  • سال نشر: ۱۴۰۱