این واقعا درست نیست هرروز یه کتاب جدید معرفی کنید👀لیست کتابای من مثه کتابخونه م سرریز کرده، یکم امون بدید😁ولی جدای از شوخی، مرسی که هم کتابای خوب معرفی می‌کنید هم خوب معرفی می‌کنید💪🏻