بسیار کتاب خوب و آموزنده ای است که اتفاقات بازداشت و بازجویی صدام که هرگز جایی نشنیده اید را بازگو می کند.. سخنان صدام در مورد جنگ ۸ ساله ، شرایط اجتماعی و سیاسی عراق ، ایران و رهبران کشورهای منطقه بسیار خواندنی است