با توجه به اینکه یکی از علاقمندان رمان شاهزاده کوچولو هستم مشتاق شدم این کتاب رو بخونم .هر چند قصه ی شاهزاده کوچولو با وجود کم حجمی پر از اسرار و رموز کشف نشده ست و بعد از حدود یک قرن هنوز هم در کل دنیا در باره ی اون مقاله ها و کتابهای زیادی نوشته میشه.