من این کتاب رو زود خوندمش چون کشش لازم رو داشت ولی توقع بیشتری داشتم با تعاریفی که ازش شنیده بودم ولی میتونم بگم به نظر من ارزش یک بار خونده شدن رو داشته باشه و کتاب متوسط رو به بالاست.