سلام
نقد جالبی در مورد کتاب تسلی ناپذیر بود . من این کتاب را خوانده ام . اما در طول حدود یک سال وهمزمان با خواندن کتاب های دیگر ‌. هر فصل یا صفحه هایی از کتاب به تنهایی هم زیبا هستند و خواننده کاملا در دنیایی که نویسنده ساخته غرق می شود .
خواندن کتاب های زیبای باشی گورو را به دوستان توصیه می کنم . مخصوصا کتاب زمانی که یتیم بودیم و باز مانده روز که هردو عالی است .