این کتاب ، تقریبا هیچ ارزش ادبی بخاطر قلمش ندارد … جمله های کاملا عامه پسند و سطحی … نه فصل !!!! همان جملات هایلات شده ، کفایت می کرد برای فهمیدنِ کلِ کتاب … همچین کتاب هایی خیانت به مردم و طبیعت است … با احترام ❤️