سلام کتاب رو نخوندم،،، ولی اتاق قرمز رو خوندم،،، نه کششی داشت نه هیجانی،،بی مزه و اعصاب خردکن بود… وقتی به هوای یه فضای جنایی کتاب رو شروع کردم کم ابریشم شبمو خراب کرد ..رفتم سراغ داستان آخری از اولی بی مزه تر بود،،،هیچ تعلیقی ،گره ایی ، هیچی. بی خود. یه مجموعه داستان کوتاهِ کاملا معمولی.که آخر همشون حال بهم زن بود.