کافه‌بوک معرفی و پیشنهاد کتاب

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور | آرشیو

ما در بخشی از سایت معرفی کتاب کافه‌بوک، جملات زیبا از کتاب‌های مشهور و یا جملاتی از نویسنده‌های معروف را به شکل عکس‌نوشته هر هفته منتشر می‌کنیم. اینجا آرشیو عکس‌نوشته‌ها خواهد بود که هر هفته به‌روز رسانی می‌شود. جملات هفتگی را می‌توانید از طریق لینک زیر دنبال کنید:

» جملات زیبای کتاب‌های معروف

عکس‌نوشته‌های جدید بالاتر قرار می‌گیرند.

هیچ موجود زنده‌ای، تا زمانی که با مرگ از نزدیک روبه‌رو نشده، تا زمانی که مرگ از کنار گوشش نگذشته، نمی‌تواند خوشبختی زنده بودن را درک کند.

» کتاب دانه زیر برف

زندگی چیزی است که باید تحملش کرد، نه چیزی که بتوان از آن لذت برد.

» کتاب کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم

ادبیات چیز عمیقی است! ادبیات دل آدم‌ها را قوی می‌کند و به آن‌ها خیلی چیزها یاد می‌دهد.

» کتاب بیچارگان

آن کسی که وجدان دارد اگر به اشتباه خود پی برد، رنج می‌کشد. این خود بیش از اعمال شاقه برایش مجازات است.

» کتاب جنایت و مکافات

روح از هر چه ساخته شده باشد، جنس روح من و او از یک جنس است.

» کتاب بلندی‌های بادگیر

چیزی که از خودم می‌پرسم و فقط به تو میتوانم بگویم و به هیچکس دیگر نه، این است: آیا هدفمان صحیح است؟ آیا به سوی افق روش‌تری در حرکتیم؟

» کتاب گیرنده شناخته نشد