بهترین کتابی بود که تا حالا خوندم (کمم نخوندماا😂)
بزرگترین دلیلی که این کتاب واس من شد بهترین این بود که اصن انتظار همچین شاهکاری و نداشتم
با نویسنده هم اصن آشنا نبودم
ذهنیت منفی هم با ادبیات آلمان داشتم
ولی این کتاب همه کاسه و کوزه ها رو شکوند
من اصن علاقه ای به شطرنج ندارم ولی انقد توصیفات نویسنده جذاب و پر کششه اصن نتونستم کتاب و دقیقه ای کنار بزارم. بخونید جان عمه هاتون حتما بخونیدش