از نظر من این کتاب بیشتر شبیه یه فیلم هست که کارگردان زندگی شخصیت ها رو بنا به میل خودش به سرانجام می رسونه به همین دلیل احساس واقعی بودن داستان در من ایجاد نشد.