من کتاب رو تازه شروع کردم همونطور که اشاره کردید اوایل کتاب یه کمی گیج کننده بنظر میاد اما با این حال بسیار متن جذابی داره و باعث شد با علاقه بخوام ادامه بدم تا این سردرگمی از بین بره. اولین کتابی هست که از سابو می خونم. تا به اینجا شیوه بیان نویسنده رو خیلی دوست داشتم.