کتاب

دخترى در جنگ

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

کتاب دخترى در جنگ

معرفی رمان دخترى در جنگ در کافه بوک