دخترى در جنگ

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

دخترى در جنگ نوشته سارا نوویچ

قسمت هایی از متن کتاب دخترى در جنگ