ممنون از کافه بووک بابت معرفی عالی تان
بی نظیر بود کتابی تکان دهنده ست که باعث میشه به تاریخ مان هوشیار تر شویم در غیر اینصورت محکوم به تکرارش هستیم.

«درد عمیق انسان این است که آنچه را با عشق به دست نمی آورد میخواهد با قدرت کسب کند . هر آنچه با قدرت به چنگ نمی آوریم ، میخواهیم با عشق به دستش بیاوریم»