این کتاب تمام مدت داشت تنم رو می‌لرزوند. شاید بگم مدت‌ها بود یه کتابی ان‌قدر روم اثر نذاشته بود. خوندنش رو به همه توصیه می‌کنم.