خیلی قشنگ بود، مثل بقیه آثار سلین. اگه بخوام کتاب‌های سلین اولویت بندی کنم، بعد از مرگ قسطی، جنگ و بعدش سفر به انتهای شب… 😬
ممنونم از سایت کافه بوک که من رو با دنیای سلین آشنا کرد.