من ۵۰صفحه ابتدای کتاب رو خوندم ولی زیاد به دلم نچسبید به نظرم بیشتر سلیقه ایه ولی رمان هایی مثل جز از کل رو همه دوست دارن .
قست ها ی مهم کتاب عامه پسندرو هم از این سایت خوندم و تصمیم گرفتم که به جای بقیه این کتاب سراغ کتاب دیگه ای برم و وقتم رو صرف یاد گرفتن از رمانی با کلمات زیباتر کنم ممنون از سایت خوبتون
به قول برنامه کتاب باز امیدوارم یه روزی برسه که ایران آمار بیشترین مطالعه رو در کل دنیا داشته باشه