پایانش برام گنگ بود
ولی شروع خوبی بود برای خوندن خوابهای آقای دولت آبادی
اگه کتابخونید وقت استراحت خوبیه🖐

مرسی کافه بوک 💗💗💗💗💗