کتاب خیلی خوبیه و من دوستش داشتم. ونه گارت خیلی داستانی نوشته یعنی بعضی جاها خیلی همین تو تعلیق بردن و یا بازی در زمان ابتدایی اتفاق می افته و احتمالا برای رمان خوان های حرفه ای یکم اذیت کننده باشه، منتهی این کتاب اولین کتاب هایی هست که رمان خوان های حرفه ای می خوانند پس نباید نگران اون ها باشیم.