من کتاب وقایع نگاری مرگی اعلام شده ترجمه میر عباسی رو دارم میخونم داستان عالیه و ترجمه جز بعضی جاها روونه ولی بعضی جاها کلماتی داره که من اصلا معنی براش پیدا نکردم مثل آماکا یا تناول قربان که من هیچ معنی براشون پیدا نکردم.