این کتاب عالی است حتما کسانی که رمان های تاریخی رو دوست دارن یا درباره تاریخ مشروطه مطالعه می‌کنند این کتاب را بخوانند