خیلی عالی
میشه لطفا مجموعه ادبیات پلیسی امروز جهان رو کلا معرفی کنید ؟
هرچند تا کتاب که داره
چون من ۳ تاش رو بیشتر تو سایتتون ندیدم
و ممنون ازشما که اینقدر کتاب معرفی میکنید و براتون مهمه که کتاب بخونیم ♥