یک دنیا ممنون. این دست نوشته‌ها به خوندن رمان‌های روسی و فرانسوی خیلی کمک میکنن.