کتاب لولیتا ( Lolita ) از همین لیست یک شاهکار به‌تمام معناست…هرکسی قابلیت پذیرفتن ماجـرای کتاب رو نداره و ممکنه حتی از نویسنده و داستان‌‌کتاب متنفر بشه؛ اما واقعیت، عشق در قالب همین کتاب و همین متن به‌ظاهر نفرت‌انگیز و عجیب روایت شده…کتابی که هرگز تکرار نمی‌شه، اثری قابل‌تحسین از نابوکوف!