کتاب جالبی بود و اینطور بود که چندتا سوال مطرح میکرد و بعد به آنها از دید مکتبهای فلسفی غربی جواب میداد و خوب و بد بودن جواب مکتب های مختلف را به خود شما میسپرد. و مکتبهای فلسفی غربی رو برای شما مختصر توضیح میداد که چه تفکراتی دارند. این کتاب یه مقایسه خوبی را پیش چشم شما قرار میده.