سلام. بعضی جاهاش خسته کننده میشه ولی دوست داشتم آخرشو بدونم برای همینم تا آخرش خوندم. در کل در حد عالی نیست ولی از خوندنشم ضرر نمی کنید.