اواسط دهه شصت این کتاب رو خوندم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم این کتاب رو ازکتابخانه شهر امانت گرفتم بعدها هرچه گشتم نتوانستم نسخه ای ازاین کتاب راتهیه کنم
من کتاب را به همان طریقه سنتی دوست دارم بخوانم کتاب رادردستم بگیرم وصفحه به صفحه ورق بزنم وازخواندنش لذت ببرم با اینکه خیلی فایل کتاب دیجیتالی دارم ولی هرگز باهاشون نتونستم ارتباط برقرار کنم
ممنون بابت اطلاع رسانی بابت این کتاب پربار